Автор: 29-03-2019 / Посети: 246

Селекција - Erasmus


Листа на избрани ученици според критериуми од Националната агенција за учество на мобилност на ученици од областа на стручното образование во Португалија ...

Листа на избрани ученици


Претходна Статија


ЗАВРШНА СМЕТКА


© СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 2014-2019. Сите права задржани!
Дизајн и код: Виктор Гребенароски