Автор: 14-03-2019 / Посети: 360

ЗАВРШНА СМЕТКА


Согласно законските прописи, СОУ Ристе Ристески - Ричко јавно и транспарентно ја објавува на својата веб страна својата Завршна сметка за 2018 година, како и соодветниот Даночен биланс.


Претходна Статија
Следна Статија


ЕКО АКЦИЈА

Селекција - Erasmus


© СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 2014-2019. Сите права задржани!
Дизајн и код: Виктор Гребенароски