Автор: Виктор Гребенароски15-09-2018 / Посети: 542

ЕКО АКЦИЈА


На ден 15.09.2018 година во С.О.У. Ристе Ристески- Ричко беше организирана акција за чистење на отпадот во пресрет на Светскиот ден на чистење. Цел на оваа акција е преку ваквите настани да се исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во околината, да се подигне свеста на граѓаните на нашата држава за правилно управување со отпадот, како и да се развијат механизми за полесно справување со неорганизираното и незаконското фрлање на отпад.


Претходна Статија
Следна Статија


Хуманитарна Акција

ЗАВРШНА СМЕТКА


© СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 2014-2019. Сите права задржани!
Дизајн и код: Виктор Гребенароски