КОНТАКТКонтактирајте нѐ. Ќе ви одговориме во рок од 24 часа.

Населба Точила бб

048 415 376

contact@ricko.edu.mk© СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 2014-2019. Сите права задржани!
Дизајн и код: Виктор Гребенароски