НОВОСТИ

Проекти

Успешна приказна за училишниот проект „Чекор напред“

Учениците и наставниците од СОУ „Ристе Ристески – Ричко“ учествуваа во својот прв Еразмус + проект. Проектот беше поддржан од Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност.