Сектор: Сообраќај

Техничар за транспорт и шпедиција
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
60 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Техничар за патен сообраќај
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
55 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Previous
Next