Сектор: Машинство

Машински техничар за моторни возила
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
45 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Машинско-енергетски техничар
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
45 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Техничар за производно машинство
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
55 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Машински техничар
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
45 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Автомеханичар
Времетраење на образовен процес:
Три години

Потребни поени за упис:
30 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Каросериски механичар
Времетраење на образовен процес:
Три години

Потребни поени за упис:
30 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Previous
Next