Сектор: Електротехника

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
55 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Електротехничар за електроника и телекомуникации
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
50 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Техничар за индустриска мехатроника
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
55 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Електротехничар-енергетичар
Времетраење на образовен процес:
Четири години

Потребни поени за упис:
45 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Електромеханичар
Времетраење на образовен процес:
Три години

Потребни поени за упис:
30 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Автоелектроничар
Времетраење на образовен процес:
Три години

Потребни поени за упис:
30 поени
Преземете датотека со предмети и часови
Previous
Next