ЗА НАС

СОУ „Ристе Ристески Ричко“ Прилеп, има свој историски развој околу педесетина години. Потекнува некаде од 1946/1947 година од некогашното училиште за ученици во Стопанството така викано УЗУС. Во тоа училиште вонглавно ги изучувале сите занаети потребни за стопанството. Често слушале теоретска настава касапите со самарџиите, пекари со налбатите и така натаму. Во овој прериод воопшто не се работело по одредени планови и програми туку случајно и по потреба. Кон крајот на 1956 година почнува формирање на паралелки...


ERASMUS+

In the past months, we have been preparing our team and capacity for EU funding using a consultancy organization. Now we are looking positively to the opportunity to participate into consortiums and groups preparing applications for European Union funding. This active community is using grants and funds from European commission programmes. Our interest for funding and participating into direct EU programmes is into Erasmus+, COSME 2014- 2020 and Horizon2020...
СТРУКИ

МАШИНСКА СТРУКА


ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА


СООБРАЌАЈНА СТРУКА


ГРАФИЧКА СТРУКА


СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
© СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 2014-2019. Сите права задржани!